2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi Önlisans Akademik Takvimi Değişikliği

DUYURU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 08.04.2021 tarih 26909 sayılı ve DGS-Önlisans Programlarının Sınav Takvimi konulu yazısı gereğince; Üniversitelerin Önlisans programlarının sınav takvimlerinin uyumlu olmaması nedeniyle Dikey Geçiş Sınavına katılan bir kısım üniversite öğrencisinin nihai olarak ortaya çıkan başarı puanı dikkate alınırken bir kısım üniversite öğrencisinin nihai başarı puanının dikkate alınmadığı, iki grup arasında fırsat eşitliğinin bozulduğu, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri belirleyen “Meslek Yüksekokulları Ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliği” nin Sınav Kılavuzu ve Başvuru İşlemleri başlıklı 6. maddesi ile Sınav ve Değerlendirme başlıklı 7. maddesi hükümleri doğrultusunda 01.08.2021 tarihinde tek ders sınavı dahil olmak üzere güncel not ortalamalarının YÖKSİS’e bildirilmesi nedeniyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Önlisans Akademik Takviminin üç hafta öne alınmıştır. Öne alınan üç hafta için hızlandırılmış telefi programı uygulanacak olup ilgili birimler tarafından web sitesinde duyulacaktır. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi Önlisans Akademik Takvimi değişikliği aşağıda yer almamaktadır.
Tüm Öğrencilerimize Duyurulur…

18 Haziran 2021DERSLERİN SONU
14-18 Haziran 2021MAZERET SINAVLARI
21 Haziran – 02 Temmuz 2021YARIYIL SONU SINAVLARI
7 Temmuz 2021Harfli Notların İlanı
10-14 Temmuz 2021BÜTÜNLEME SINAVLARI
18 Temmuz 2021Bütünleme Sonuçlarının İlanı
26 Temmuz 2021Mezuniyet İçin Tek Ders Sınavı Başvurusu için son gün
28 Temmuz 2021Mezuniyet İçin Tek Ders Sınavı
29 Temmuz 2021Mezuniyet İçin Tek Ders Sınavı Sonuçlarının İlanı