Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Devamsızlık Nedeniyle Dönem Sonu Sınavlarına Giremeyen Öğrencilerin Bütünleme Sınav Takvimi