2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavlarına Devamsızlık Nedeniyle Giremeyen Öğrenciler Hakkında

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında yapılan Dönem Sonu Sınavlarına devamsızlık nedeniyle giremeyen öğrencilere, 15-21 Nisan 2021 tarihleri arasında birim sekreterliklerine müracaat etmeleri durumunda, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı döneminde devamsız bulundukları derslerle sınırlı kalmak üzere dönem sonu sınavına girme hakkı verilmesine, sınavların akademik birimlerce ilan edilecek takvim doğrultusunda çevrimiçi eş zamanlı ve kontrollü olarak yapılmasına, sınavların 26-30 Nisan tarihleri arasında yapılmasına, karar verilmiştir.

Ekte sunulan başvuru formunun eksiksiz doldurularak ilgili fakülte sekreterliğine e-posta olarak iletilmesi gerekmektedir.  Başvurusu olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Fakülte Sekreterlikleri Mail Adresleri :

Fen Edebiyat Fakültesi – fefsekreterligi@avrasya.edu.tr
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi – mmfsekreterligi@avrasya.edu.tr
Sağlık Bilimleri Fakültesi – sbfsekreterligi@avrasya.edu.tr
Sağlık Hizmetleri MYO – shmyosekreterligi@avrasya.edu.tr
Meslek Yüksek Okulu – myosekreterligi@avrasya.edu.tr
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – iibfsekreterligi@avrasya.edu.tr
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu – ubsbe@avrasya.edu.tr