SBF 45 ve 60 AKTS Ders Başvuruları Hk.

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle üniversitemiz önlisans – lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinin ilgili şartlarını sağlayarak en çok iki yarıyıl içinde mezun olabilecek öğrencilerin 45 AKTS’ye kadar olan ders alma taleplerini; ayrıca üniversitemiz önlisans – lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinin ilgili şartlarını sağlayarak son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmek için iki dersi daha kalan öğrenci, 60 AKTS sınırını aşmamak şartıyla, bu iki derse de yazılabilir şartını sağlayan öğrencilerin 60 AKTS’ye kadar olan ders alma taleplerini duyuru ekinde yer alan formlara doldurarak sbfsekreterligi@avrasya.edu.tradresine mail olarak gönderebilir; asıl belgeyi posta yoluyla Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreterliğine göndermeleri gerekmektedir.
(Posta Adresi; Yalıncak Mahallesi, Rize Cad. No: 125/1 Ortahisar – Trabzon / TURKEY Alıcı: Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı)

Son Başvuru Tarihi 05.04.2021