2019 ve 2020 Projeleri Kapsaminda Erasmus Ögrenim ve Staj Hareketliligi Basvurulari Basladı

2021-2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR.

Değerli Öğrencilerimiz,

2021-2022 akademik yılı Güz döneminde Avrupa’da ikili anlaşmamız bulunan üniversitelerde öğrenim görmek ya da staj yapmak isteyen öğrencilerin belirlenmesine yönelik başvurular alınacaktır. Erasmus öğrenim ya da staj hareketliliğine ilişkin başvurunuzu yapmadan önce, aşağıdaki açıklamaların tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve tercihlerinizi yapmadan önce, karşı kurumların özel koşullarını kurumların kendi Erasmus sayfalarından inceleyiniz.

Söz konusu ilan öğrenim hareketliliği için 2021-2022 akademik yılı güz döneminde gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Hibe kullanım tarihi sona ereceğinden hareketlilikleri bahar dönemi uzatmak/ertelemek mümkün değildir. Bahar döneminde de hareketlilikten faydalanmak isteyen öğrencilerimiz bir sonraki başvuru döneminde hareketliliğe tekrar başvurmaları gerekmektedir. Staj faaliyeti için söz konusu ilan yaz dönemi itibariyle başlayacak olup 31 Mayıs 2022 tarihine kadar olan faaliyetleri kapsamaktadır.

Covid-19 pandemi süreci nedeniyle yabancı dil sınavı online yapılacaktır. Yabancı dil sınavı hem yazılı (çoktan seçmeli) hem de sözlü olarak yapılacaktır. Yazılı sınavdan en az 50 ve üzeri puan alan öğrenciler sözlü mülakata katılabilecektir. Sözlü mülakatta baraj bulunmamaktadır. Sözlü mülakattan alınan puanın %25’i ortalamaya alınacaktır. Yazılı sınavın nihai başarı puanına katkısı %75, sözlü sınavın ise %25’dir. Adayların başarılı olabilmesi için yazılı ve sözlü sınavdan nihai olarak en az 50 ve üzeri puan alması gerekmektedir.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihi29 Mart- 09 Nisan 2021 (17:00)
Yabancı Dil SınavıYazılı sınav (çoktan seçmeli) 14 Nisan 2021 tarihinde saat 14:00’da Adobe Connect üzerinden yapılacak olup kamera ve mikrofon açık olması gerekmektedir. (Sınav süresi ve cevaplandırma yöntemi ile ilgili bilgiler bir gün öncesinden e-postanıza gönderilecektir) Sözlü sınav 16 Nisan 2021 tarihinde Adobe Connect üzerinden yapılacaktır. (Saati bir gün öncesinden e-postalarınıza gönderilecektir)
Sonuçların İlanı19 Nisan 2021
Sonuçlara İtiraz19-20 Nisan 2021
Nihai Listenin İlanı22 Nisan 2021
Oryantasyon Toplantısı27 Nisan 2021 saat 15:00 (çevrimiçi)

Erasmus+ Genel Başvuru Koşulları ;

 1. AVÜ’de kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak.
 2. Lisans düzeyindeki hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamaz. 3-Lisans düzeyindeki hazırlık sınıfı dışındaki tüm öğrenciler başvuru yapabilir.

  4-Lisans için en az 2,20/ Lisansüstü için en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması şartını sağlamak gerekir.

Erasmus+ Başvuru Belgeleri

 1. Ekteki Aday Öğrenci Erasmus+ Başvuru formu doldurulacaktır.
 2. Güncel Transkript (Öğrenci Bilgi Sisteminizden indirebilirsiniz)

3-Engelli Belgesi (Varsa)

4-Şehit ve Gazi Çocukları için Kanıtlayıcı Belge (Varsa)

5-2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alındığına ilişkin Kanıtlayıcı Belge (Varsa)

Başvuru için teslim edilmesi gereken tüm belgeler taranmalı ve o halleri ile erasmus@avrasya.edu.tr e-mail adresine iletilmedir. 

Gönderilecek tüm belgeler PDF formatında olmalıdır.

Gönderilecek e-mailin “KONU/SUBJECT” kısmına yalnızca ad ve soyad yazılmalıdır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Koşulları, Hibe ve Kontenjanlar

 1. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için öğrencinin seçilmesi halinde, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden faydalanacağı dönem itibariyle mezun olmak için üzerinde en az 30 ECTS (AKTS)’lik ders yükünün olması beklenmektedir.
 2. Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Avrasya Üniversitesi’nin var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. İkili anlaşmalar ekte sunulmuştur. Öğrencilerin; ülke ve üniversite tercihi yaparken, birim veya bölümün ikili anlaşması olan yükseköğretim kurumları arasından tercih yapmaları gerekmektedir. Sağlıklı tercih yapabilmek adına öğrencilerin, başvuru dönemi sona ermeden bölümlerine tanımlı anlaşmalar için gidecekleri dönemin ya da dönemlerin son başvuru ve aday gösterme tarihlerini (nomitaion), ders uyumunu, derslerin eğitim dilini ve istenen dil sertifikalarını araştırıp ona göre tercih yapmaları gerekmektedir.
 3. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nde asgarî süre 3 tam ay ve azamî süre ise 12 tam aydır.
 4. Seçilen öğrencilere, öğrenim görmeye hak kazanacakları ülkelere göre belirlenen hibe miktarlarınca aylık maddi destek sağlanacaktır. Ayrıca isteyen öğrenciler maddi destekten feragat ederek faaliyetten hibesiz faydalanabilme hakkına sahiptir.
 5. Aynı bölümden iki öğrencinin aynı düzeyde başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtı olması halinde öncelik, sınıfı büyük olan öğrenciye tanınır. Aynı sınıfta olmaları halinde ise yaşı küçük olana öncelik verilir.
 6. Fakülte/Yüksekokullardan belirlenen kontejan dahilinde başvuru olmaması veya seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontejanlar başka fakülte/yüksekokullara yine adil bir şekilde dağıtılır. Bu durumda da söz konusu dağıtım kararı ve usulü, Erasmus+ Seçim Komisyonu kararıyla belirlenir.
 7. Seçildiği halde Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’ne katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınır. Bu süre dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam başarı puanından “10 puan” düşürülür.

Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuru Koşulları, Hibe ve Kontenjanlar

1-“Staj”, bir yararlanıcının; programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Kurumlararası anlaşmaya gerek yoktur. Karşı kurumdan alınmış davet mektubu yeterlidir. 

2-Erasmus+ Staj Hareketliliği için AKTS(ECTS) kredi yükü zorunluluğu yoktur.

3-Erasmus+ Staj Hareketliliği’nde asgari süre 2 tam ay ve azami süre ise 12 tam aydır.

4-Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

5-Mezun olacak durumdaki öğrenciler, mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyetini gerçekleştirebilir. Başvurunun mezun olmadan önce yapılmış olması gerekir.

6-Seçilen öğrencilere, öğrenim görmeye hak kazanacakları ülkelere göre belirlenen hibe miktarlarınca aylık maddi destek sağlanacaktır. Ayrıca isteyen öğrenciler maddi destekten feragat ederek faaliyetten hibesiz faydalanabilme hakkına sahiptir.

 7-Aynı bölümden iki öğrencinin aynı düzeyde başarı göstermesi ve bölümün kontenjan kısıtı olması halinde öncelik, sınıfı  büyük olan öğrenciye tanınır. Aynı sınıfta olmaları halinde ise yaşı küçük olana öncelik verilir.

8-Seçildiği halde Erasmus+ Staj Hareketliliği’ne katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınır. Bu süre dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam başarı puanından “10 puan” düşürülür.

ÖlçütlerAğırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocukları+15 puan
Engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)+10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma , bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler+10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) – Aynı öğrenim kademesi içerisinde (öğrenim-staj ayrımı olmadan) tekrar başvurması halinde uygulanır.-10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma-10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğime katılma-10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama(öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)-5 puan

HİBE MİKTARLARI

2019 ve 2020 Sözleşmesi için belirlenen ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hayat pahalılığına göre ülke türleriHareketlilikte Misafir Olunan ÜlkelerAylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
1. ve 2.Grup Program ÜlkeleriBirleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan500600
3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye300400

 Not:  

1-Yabancı dil sınavı taban puanı 50’dir.

2-Öğrenim Hareketliliği için seçilen ekonomik açıdan imkanı kısıtlı öğrencilere, yukarıdaki tabloda belirtilen aylık hibe miktarına ek olarak öğrenim hareketliği bütçesinden aylık 100 Avro ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkanı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkanından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.

Erasmus Koordinatörlüğü
erasmus@avrasya.edu.tr