Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Anne Üniversitesi

Topluma ahlaklı, bilgili ve becerili birey kazandırabilmenin eğitiminin başladığı yer ailedir. Ailede de anne en önemli faktördür.

Kadının bireysel ve toplumsal güçlendirilmesinde iki temel konu vardır. İlki; kadının eğitim, sağlık, hukuk, ekonomi ve siyasi katılım açısından tüm haklardan eşit ve etkin yararlanmasına yönelik tedbirler almaktır. İkincisi ise bireysel değişim ve dönüşümün toplumsal alanda da sağlanmasıdır. 

Bu nedenle annelerimize destek amaçlı ANNE ÜNİVERSİTESİ programımızı başlattık. Tüm annelerimizi bekliyoruz.

ANNE ÜNİVERSİTESİ’NİN AMACI

İçinde hep üniversite sırasında oturma isteği olan annelerimize destek olmak,

Annelerin kendini tanıması, geliştirmesi ve bu yolla çocuklarını daha bilinçli bir şekilde eğitmesine yardımcı olmayı sağlamak,

Üniversite eğitimi alma imkânı bulamamış annelerimizin üniversite ile tanışmalarını sağlamak.

PROGRAM DERSLERİ

  • İnsan İlişkileri ve İletişim,
  • Medya Okuryazarlığı,
  • Sağlık Bilgisi ve Bilinci,
  • Anne- Çocuk Ruh Sağlığı,
  • Aile İçinde Anne –Çocuk,
  • Vatandaşlık,
  • Toplumsallaşma,
  • Girişimcilik.